Det Internationale Fælles-Frimureri  
                
"Le Droit Humain" 

LOSJE ISIS, 1321
Stavanger

 

 
Danmark
Sverige
Norge

Historie  |   Organisasjon  |   Møter  | Kontakt 

MØTER

Losje Isis avholder møter annenhver uke i lokaler som leies av Odd Fellow. Med mindre det foreligger rimelig fraværsgrunn er det møteplikt. Første del av møtet følger faste ritualer med opptagelser og forfremmelser, eventuelt holdes det foredrag. Deretter samles man til et måltid. I tillegg til disse faste møtene er de fleste medlemmene også engasjert i studiegrupper.

For ytterligere informasjon om ordenen, spørsmål og svar, etc. henviser vi til de danske og svenske hjemmesidene.

 

Historie  |   Organisasjon  |   Møter  | Kontakt 

© 1999 - 2003 Ordre Maçonnique Mixte International "Le Droit Humain"

Last update : 28.09.03