Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Open Bijeenkomsten Loges "Le Droit Humain"

Vrijdag 27 maart 2015 's avonds houdt Loge 91 "Georges Martin I" http://www.georgesmartin.nl/
in Den Haag een informatieavond voor aangemelde belangstellenden.
Aanmelding kan via secretaris@georgesmartin.nl


Woensdag 8 april 2015, houdt Loge 1001 "Amsterdam" www.loge1001amsterdam.nl een informatiebijeenkomst in het Logegebouw aan de Amsterdamseweg 168, Amstelveen (NB. gratis parkeerruimte in de omgeving).


Vrijdag 17 april 2015 houdt Loge Delta een open avond in het logegebouw aan de Choorstraat 16a te Delft. Aanvang 20.00 u. Welkom vanaf 19.45 u met koffie & thee. Graag aanmelden via LogeDelta@Gmail.com


Op maandag 20 april 2015 organiseert Loge Ken Uzelven een avond voor belangstellenden. U kunt op die avond kennismaken met vrijmetselaren, vragen stellen over de Vrijmetselarij en een kijkje nemen in onze tempel. De leden van deze loge zullen deze avond onder meer antwoord geven op de vraag wat zij zoeken binnen de Vrijmetselarij.

U bent vanaf 20.00 uur welkom op Maliebaan 70a in Utrecht voor een kop koffie of thee. Het programma zal om 20.30 beginnen. De bijeenkomst duurt tot maximaal 22.00 uur.


Zaterdag 12 september 2015, houdt Loge 1960 "De Gulden Snede" www.logeguldensnede.nl met de andere gebruikers van het logegebouw een open bijeenkomst van 13.00 tot 17.00 uur aan de Brediusweg 23a, Bussum (NB. gratis parkeerruimte in de omgeving), zoals elk jaar op de tweede zaterdag in September.

Presentatie van de drie organisaties die het gebouw gebruiken: