Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Lidmaatschap

Hoe wordt men lid van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"?

Iedereen van 18 jaar en ouder kan het lidmaatschap aanvragen.

De meest gebruikelijke manier is om een gesprek aan te vragen met één van de loges in de omgeving (zie Onze Loges).

Wat betekent dit in de praktijk:

Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de geïnteresseerde en enkele leden van een loge. Dit gesprek is bedoeld om informatie uit te wisselen over de vrijmetselarij en het lidmaatschap. Ook wordt dan nagegaan of het lidmaatschap is wat de geïnteresseerde ervan verwacht en wordt er gepraat over rechten en plichten binnen de vrijmetselarij. Vervolgens zal bij blijvende interesse een voordracht plaatsvinden aan de loge door die leden die het eerste gesprek hebben gevoerd en kan de procedure voor toelating in gang worden gezet.