Le Droit Humain Logo
 

addig is...

Rudyard Kipling

Ha

Ha józanul tudod megóvni fődet,
midőn a részegültek vádja mar,
ha tudsz magadban bízni, s mégis: őket
hogy kételkednek, megérted hamar;
ha várni tudsz, türelmed nem veszett el,
s csalárdok közt sem léssz hazug magad
s nem csapsz a gyűlöletre gyűlölettel,
de túl szelíd s túl bölcsszavú se vagy;

ha álmodol - s nem léssz az álmok rabja,
gondolkodol - s ezt célul nem veszed,
ha nyugton pillantsz Győzelemre, Bajra,
s e két garázdát egyként megveted;
ha elbírod, hogy igaz szódat álnok
torz csapdává csavarja a hamis,
s miért küzdöttél, mind ledőlve látod,
de fölépíted nyutt tagokkal is;

ha tudod mindazt, amit megszereztél,
kockára tenni egyetlen napon,
s veszítve új kezdetbe fogni, egy fél
sóhajtás nélkül némán és vakon;
ha tudsz a szívnek, ínnak és idegnek
parancsot adni, bár a kéz, a láb
kidolt, de te kitartasz, mert tebenned
csak elszánás van, ám az szól: "Tovább!";

ha tudsz tömeggel szólni, s él erényed
királlyal is - és nem fog el zavar,
ha ellenség se, hű barát se sérthet,
ha szíved mástól sokat nem akar;
ha bánni tudsz a könyörtelen perccel:
megtöltöd s mindig méltó sodra van,
tiéd a föld, a száraz és a tenger,
és - ami még több - ember léssz, fiam!

(Devecseri Gábor fordítása)

Ha

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,
ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s úgy nézed őket, mint két rongy csalót,
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok,

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,
ha paskolod izmod, inad a célhoz,
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",

ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

If

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too?
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream-and not make dreams you master:
If you can think-and not make thoughts your aim:
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If your an bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and starg again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve you turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!


 

AJÁNLOTT IRODALOM


AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp., 1900. Akadémiai Kiadó reprint sorozat, Bp., 1993.

Bakonyi Kálmán: Magyar szabadkőművesek igazsága. I. füzet Bíró Miklós kiadó 1927.

Bajomi Lázár Endre: T.T.T. — Titkos Társaságok Története. Minerva Kiadó, Bp., 1969.

Balassa József: A szabadkőművesség története. Média, Bp., 1990.

Barrett, David, V.: Titkos társaságok. Az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig. Gold book, 1980.

Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinusok. Iratok, levelek, naplók. Bibliotheca Kiadó, Bp., 1957.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A nagymester. Bp., 1997.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek. Argumentum, 2002

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918 - 1950. Magyar Országos Levéltár, 2001.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve. Heraldika, 2001.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig.

Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok. Gondolat Kiadó, Bp., 1977.

Eckhardt Sándor: Magyar rózsakeresztesek. Bp., 1922.

Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Atlantisz, Budapest, 1990.

Fekete József: A szabadkőművesség szelleme. Márkus Samu nyomdája, Bp., 1902.

Garver, Will L.: A fehér piramis. (1894), Komáromy, 2001.

H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). Akadémiai, Bp., 1967.

Hoppál Mihály — Jankovics Marcell — Nagy András — Szemadám György: Jelképtár 1977.

Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. Kolozsvár, 1933.

Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története. Print X Budavár, 2005.

Kazinczy Ferenc: Az én életem. Összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1987.

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség. Korona Kiadó, Bp., 2000.

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség. Korona Kiadó, Bp., 1999.

L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesek. Akadémiai Kiadó, Bp., 1988.

L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században. Kossuth Kiadó, Bp., 1977.

L. Nagy Zsuzsa: A magyar szabadkőművesség. In: Iskolakultúra. 1994/11-12. pp. 53-58.

Márton László (szerk.): Szabadkőműves gondolatok. Belvárosi Kiadó, Bp., 1993.

Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Universum Kiadó, Szeged, 1990.

Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1988.

Poór János: Kényszerpályák nemzedéke 1795-1815. Gondolat Kiadó, Bp., 1988.

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek. Gold book, 2003.

Sáry Gyula: Szabadkőművesség avagy a királyi művészet. Dénes Natur Műhely, 2004.

Seligman, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Kairosz, 1997.

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok. A magyarországi szabadkőművesekről. Talentum Kiadó, Bp. 1998.

Trianon és a Szabadkőművesség. Magyar Nagyoriens. S.G.B. kiadó 2002.

Vurm, Bohumil: Európa titkos története I-II. Sziget, 2002, 2004.

Wilmshurst, W.L.: A szabadkőművesség filozófiája. (1927) Hermit. é.n.

Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai. Édesvíz Kiadó, 1998.

Wirth, Oswald: A Tarot mitológiája, mágiája, ezotériája. (1928) Hermit, é.n.

 

Le Droit Humain Logo
Vissza a menühöz