Le Droit Humain Logo
 

A szabadkőművesség haladó szellemű filozófiai és emberbaráti társaság.

A tolerancia és szolidaritás elvét, a "SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG" hármas eszményét követi.

A szabadkőművesek közösségébe beavatás útján lépnek be a tagok, akik az igazság keresésén és a világ jobbításán munkálkodnak.

 

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG