МАСОНСКИ ОРДЕН
"ЧОВЕШКО ПРАВО
"

ОРИЕНТ - БЪЛГАРИЯ

I НАЧАЛО I ПРЕДИСЛОВИЕ I СМЕСЕНОТО МАСОНСТВО I БРАТСКОТО ЧУВСТВО I МЕЖДУНАРОДНА КОНСТИТУЦИЯ I ПОСВЕЩАВАНЕ I МАСОНСКА ТАЙНА I
... ... ...
I ФРАНКМАСОНСКАТА РАБОТА I ПРОИЗХОД НА МАСОНСТВОТО I ОТВОРЕНОСТ КЪМ СВЕТА I ИСТОРИЯ НА ОРДЕНА В БЪЛГАРИЯ I FAQ I КОНТАКТ I
 
Свободното зидарство е обект на разнообразни интерпретации и коментари, и често е разглеждано като мистично и тайно общество. Изразът "масонска ложа" предизвиква в хората различни чувства, съчетани с невежество за истинската цел на масонството.

Тази страница ще помогне на много мъже и жени да разберат по-добре масонството на членовете на международния смесен масонски орден "Човешкото право" и техния хуманистичен идеал.

Международният смесен масонски орден "Човешкото право" има около 27, 000 членове в 60 страни на 5 континента. Всяка национална федерация е самоуправляваща се при положение, че не действа по какъвто и да е начин против правилата на международната конституция. Ложите работят на техния роден език. Орденът има три официални езика: френски, английски и испански. Националните организации са формирани съгласно общи правила и броя на техните членове във федерации, юрисдикции, и пионерски ложи.

Международното събрание се провежда всеки пет години, където делегатите избират Върховен Съвет, който е ключовия камък на международния смесен масонски орден "Човешкото право." На свой ред, върховният съвет избира комитет, чийто членове са наречени "офицери," а неговият президент "Велик Майстор".